Zonnepanelen-kitjes

Voor particulieren en kleine MKB-bedrijven heeft Salland Solar een aantal pakketjes samengesteld waarin alle onderdelen zitten voor een compleet zonne-systeem. In de pakketten zitten zonnepanelen, omvormers, bevestigingsmaterialen, en bekabeling. U kunt deze zonnepanelen-kitjes zelf installeren of laten installeren door een installateur. Uiteraard zijn de pakketten van zeer goede kwaliteit, een lage prijs en voorzien van de nodige garanties.

Wat is een zonnepaneel?

Een zonnepaneel wekt zonne-energie op: een vorm van duurzame energie. Duurzame energie is energie die nooit op zal raken, het is dus onuitputtelijk. Daarbij is duurzame energie milieuvriendelijk, dus niet schadelijk voor het milieu of het klimaat. Zonne-energie wordt opgewekt met behulp van zonlicht. Dit gebeurt door middel van een zonnepaneel. Een zonnepaneel is vaak blauw van kleur en je ziet ze op daken van bijvoorbeeld huizen of bedrijfspanden. Het zonlicht maakt een batterij van twee lagen silicium, en daardoor is er stroom beschikbaar. Een zonnepaneel wekt dus stroom op.

Ik heb ’s avonds ook stroom nodig. Hoe werkt dat?

Voor kleinverbruikers (nagenoeg alle consumenten vallen onder deze groep) geldt dat uw volledige elektriciteitsproductie door het energiebedrijf wordt verrekend met uw elektriciteitsgebruik. U betaalt dus alleen voor de stroom die u ook daadwerkelijk netto afneemt van het elektriciteitsbedrijf. Ook de stroom die u ’s avonds en ’s nachts gebruikt wordt op de energierekening verrekend met de stroom die u overdag produceert. Indien u een offerte bij ons opvraagt, krijgt u daarbij ook een globale berekening van uw financiele voordeel.

Kan ik thuis ook een zonnepaneel gebruiken?

Ja, dat kan. De overheid stimuleert het gebruik van zonnepanelen. Het gebruik van een zonnepaneel is goed voor het milieu en voor uw bankrekening. Door een zonnepaneel te plaatsen maakt u thuis gebruik van zonne-energie. Er zijn bij sommige gemeentes en provincies subsidies beschikbaar om het gebruik van een zonnepaneel voor u nog voordeliger te maken. U kunt contact opnemen met een installateur om een zonnepaneel te plaatsen, om er zeker van te zijn dat het zonnepaneel op correcte wijze wordt geplaatst en u er op correcte wijze gebruik van kan maken. Uiteraard kan Salland Solar ook voor u een lokale installateur aanbevelen.

Ter ondersteuning van uw keuze

Salland Solar heeft een aantal selectiecriteria waaraan haar producten altijd moeten voldoen. Deze hebben we voor onze relaties beschikbaar in een overzichtelijke lijst. Indien u bij ons een offerte aanvraagt, kunt u indien gewenst een exemplaar van deze lijst erbij ontvangen. Zo kunt u onze producten goed vergelijken met andere offertes. Wij proberen op deze wijze op een open en transparante wijze met kwaliteit om te gaan.

Fiscale voordelen voor particulieren

Ook particulieren kunnen fiscaal voordeel hebben bij het aanschaffen van zonnepanelen. U kunt bijvoorbeeld de installatie van zonnepanelen meenemen in uw hypotheek (waardoor u hypotheekrenteaftrek geniet over de lening). Ook zijn er veel gemeenten die een duurzaamheidslening aanbieden. De duurzaamheidslening valt onder hetzelfde type leningen als uw hypotheek, waardoor ook de rente van de duurzaamheidslening als aftrekpost bij de belastingaangifte kan worden meegenomen. In dit voorbeeld is aangegeven hoe positief dit voor een particulier kan uitpakken.

Andere financieringsmogelijkheden of subsidies

Wilt u weten voor welke andere financieringsmogelijkheden of subsidies u in aanmerking komt? Vul dan in de Energiesubsidiewijzer uw woonplaats in. Onder ‘Leningen’ ziet u het meteen. U kunt natuurlijk ook even contact opnemen met onze experts.

Written by