Monthly Archives: maart 2012

40 procent meer zonne-energie geïnstalleerd in 2011

Gemeten in capaciteit werden er vorig jaar wereldwijd 40 procent meer panelen geïnstalleerd dan in 2010, becijfert Solarbuzz. Uit de 27,4 gigawatt wist de PV-industrie 93 miljard dollar aan omzet te genereren, of 12 procent meer dan het jaar ervoor, terwijl de prijzen op moduleniveau 28 procent inzakten. De dominantie...
Read more

Verruiming vergunningvrij plaatsen zonnepanelen

Per 1 januari 2012 zijn de regels voor het vergunningvrij plaatsen van zonnepanelen in Amsterdam verruimd. Op 1 januari 2012 is de Monumentenwet gewijzigd met consequenties voor de WABO (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht). In de Monumentenwet worden de vergunningvrije activiteiten benoemd. Hieraan zijn nu verschillende activiteiten toegevoegd waardoor het plaatsen...
Read more

Breda geeft groen licht voor zonnepanelen op braakliggende grond

BREDA – Het voorstel van de D66-fractie om zonnepanelen te plaatsen op braakliggende gemeentergrond in Breda valt in goede aarde. Burgemeester en wethouders zijn op dit moment in gesprek met de onafhankelijke coöperatie Breda Duursaam. Die mag tijdelijk 1,5 hectare grond op een ‘zichtlocatie’ gebruiken voor de plaatsing van mobiele...
Read more

Grootste Amsterdamse installatie voor zonnestroom in gebruik genomen

De wethouders Gehrels en Van Poelgeest hebben samen met directeur Lodder van Het Muziektheater Amsterdam 350 zonnepanelen op het dak van het Stadhuis/ Muziektheater in gebruik genomen. De installatie voor zonnestroom is de grootste op één dak in Amsterdam en de grootste op een stadhuis of muziektheater in Nederland. De...
Read more

Kinderboerderij krijgt zonnepanelen

22 maart 2012 – Vanmiddag hebben wethouder Participatie en Duurzaamheid Saskia Bolten en directeur Eneco Warmte & Koude Herman Exalto 33 zonnepanelen onthuld die op het dak van de kinderboerderij in de Delftse Hout zijn aangebracht. Gemeente Delft werkt samen met diverse organisaties aan een duurzame stad. De plaatsing van...
Read more