2 openstellingen; 8 miljard SDE+ in 2016

In de Kamerbrief Nationale Energieverkenning 2015 vertelt minister Kamp van Economische Zaken in 2016 meer budget (ca. 8 miljard) beschikbaar te stellen voor het stimuleren van hernieuwbare energieprojecten via de subsidieregeling SDE+. Bedrijven en (non-)profitinstellingen kunnen gebruikmaken van de regeling.

Openstellingen in maart en september

In 2016 zijn er 2 gefaseerde openstellingen voor SDE+ in maart en september, ieder met een vergelijkbaar bedrag (ca. 4 miljard per tenderronde).

Door over te gaan van 1 naar 2 tenderrondes hebben projecten meerdere indienmogelijkheden per jaar. Dit komt de doorlooptijd van projecten ten goede.

Inschrijven op tienden eurocenten

Nieuw is dat het basisbedrag in de vrije categorie kleiner mag zijn dan het maximum fasebedrag van de betreffende fase. Subsidie kan worden aangevraagd door in te schrijven op tienden eurocenten, zodat initiatiefnemers aanvragen nog meer kunnen toespitsen op hun businesscase. Het helpt ook om met een zo scherp mogelijke prijs projecten in te dienen. De minister verwacht hiermee op lange termijn een kostenbesparing voor de overheid te realiseren.

Meer informatie in november; regel uw projectfinanciering

In november volgt meer informatie over de SDE+ 2016.
Voor financiering van uw solar projecten (en in de nabije toekomst ook andere duurzame energieprojecten) kunt u contact met ons opnemen. Onze financiële partners hebben samen met vooraanstaande geldverstrekkers diverse financiële producten voor middelgrote tot grote PV-installaties ontwikkeld. Financieringsmogelijkheden voor andere duurzame energieprojecten volgen binnenkort.

Written by