Monthly Archives: juni 2012

Meer aandacht voor duurzaamheid in Scherpenzeel

SCHERPENZEEL – Bij de behandeling van de startnotitie Woonvisie 2013-2017 in de gemeenteraad is er door diverse raadsfracties verzocht om in het uit te werken beleid aandacht te schenken aan duurzaam bouwen. Mevrouw Van Dijk (GBS) bepleitte dat niet alleen bij de bouw van nieuwe woningen, maar ook bij nieuwe...
Read more

15% subsidie op zonnepanelen vanaf 2 juli, 9.00 uur

Vanaf maandag 2 juli 9.00 uur kunnen particulieren subsidie aanvragen voor de aanschaf van zonnepanelen (zon-PV). De subsidieregeling is bedoeld om de productie van duurzame elektriciteit te stimuleren. De tegemoetkoming voor de aanschaf van zonnepanelen is beschikbaar voor particulieren. Voor elk adres kunt u maximaal één aanvraag indienen. Het subsidiebedrag...
Read more

Provincie Gelderland: zonnepanelen voor asbest

ARNHEM – Agrariërs die van hun asbesthoudende schuur- en staldaken afwillen, kunnen vanaf 28 juni gebruik maken van een subsidieregeling van de provincie Gelderland. Er is 1,8 miljoen euro beschikbaar. De regeling is bedoeld voor het installeren van zonnepanelen op staldaken. Voorwaarde is dat het asbest wordt verwijderd. Het oppervlak...
Read more

Stroom wordt onbetaalbaar

Volgens topman Peter Terium van energiegigant RWE zullen stroom en gas aanzienlijk duurder worden. Hij verwacht dat vooral de lage inkomens hierdoor in de problemen raken. “In Duitsland is nu al discussie over de vraag in hoeverre de energierekening voor de minima nog is op te brengen. Ook in Engeland...
Read more

Regelgeving zonnepanelen in Spiegel en Bredius versoepeld

BUSSUM – Het moet onder strikte voorwaarden mogelijk zijn om op panden in de beschermde dorpsgezichten Spiegel en Brediuskwartier aan de voorzijde op dakvlakken zonnepanelen te plaatsen. Dat staat in de nieuwe welstandsnota, die in concept is verschenen. Met deze versoepeling van regels probeert de gemeente de balans te vinden...
Read more