Salderingsoverzicht energieleveranciers

De Stichting Zonne-energie Wageningen heeft 18 juli een overzicht gepubliceerd waarin het salderingsbeleid van 25 Nederlandse energieleveranciers beschreven is. Het overzicht laat exact de salderingsgrenzen van de energieleveranciers zien en de hoogte van de redelijke terugleververgoeding.

De energiebedrijven zijn wettelijk verplicht tot 5000 kWh op jaarbasis aan teruggeleverde stroom volledig te verrekenen met de van het net afgenomen elektriciteit. Dit wordt salderen genoemd. Het onderzoek van Stichting Zonne-energie Wageningen wijst uit dat meer dan de helft van de onderzochte energiebedrijven volledig salderen toestaat over het gehele jaarverbruik van de klant.

Zonnestroom

Het overzicht is interessant voor mensen die zelf stroom produceren, bijvoorbeeld met zonnepanelen. Vaak is het bijvoorbeeld moeilijk te achterhalen wat de vergoedingen boven de wettelijke salderingsgrens 5000 kWh zijn. Het onderzoek van stichting Zonne-energie Wageningen is in juni 2012 uitgevoerd.

Lees het hele salderingsoverzicht.

Bron: www.energieplus.nl

Written by