Raad beperkt voorwaarden duurzaamheidslening

De gemeente gaat alleen nog voordelige duurzaamheidsleningen verstrekken aan mensen, die niet op een andere manier kunnen investeren in zonnepanelen of huisisolatie. De VVD had daar donderdag met een motie op aangedrongen en kreeg de steun van een overgrote meerderheid van de raad.

De VVD stelde dat investeren in duurzaamheid zichzelf altijd terugverdient door besparing op de energiekosten en door waardestijging van de woning. Velen kunnen de investering doen uit spaargeld of door het afsluiten van een gewone lening, zonder de 3 procent korting die de gemeente in petto had. De gemeente zou daarmee ook op een ongewenste manier de concurrentie aangaan met marktpartijen. Bovendien is geld lenen aan particulieren om hun bezit te verbeteren voor de VVD geen kerntaak van een gemeentelijke overheid.

Verantwoordelijk wethouder De Rijk gaat de door haar voorgestelde regeling aanpassen. Ook zal zij toekomstige regelingen opstellen in de geest van de motie van de VVD. Vanuit het gemeentelijk budget worden dan alleen nog leningen verstrekt aan particulieren voor wie een lening bij een marktpartij geen goede optie is.

Bron: De Nieuwe Utrechter

Written by