Duurzaamheid in het lenteakkoord

Er komen gerichte extra investeringen in duurzame energie en energiebesparing, door investeringsfondsen voor ondernemers, door groene beleggingen fiscaal aantrekkelijk te maken en te investeren in kennis en innovatie. Burgers die zelf willen investeren in woningisolatie en schone energie worden ondersteund, bijvoorbeeld via subsidie op zonnepanelen. Door deze maatregelen groeit het aandeel duurzame energie en komt er meer bedrijvigheid. Door vergroening van belastingen worden tegelijkertijd vervuilende activiteiten verder ontmoedigd. De kolenbelasting zorgt er bijvoorbeeld voor dat elektriciteit uit kolencentrales (die fossiele brandstoffen gebruiken en vervuilende uitstoot veroorzaken) minder aantrekkelijk wordt.

Bron: Nieuwsbank

Written by