Inwoners en bedrijven Hardenberg plaatsen zonnepanelen met subsidie Overijssel

De komende periode worden in de gemeente Hardenberg zonnepanelen geplaatst met een totaal vermogen van ruim 1,8 megawattpiek. De zonnepanelen leveren voldoende elektriciteit voor ruim 450 huishoudens.

Dit is het resultaat van een gezamenlijke subsidieaanvraag van ruim 200 inwoners en bedrijven uit de gemeente Hardenberg. De deelnemers kopen de zonnepanelen collectief in en profiteren daarom ook van een inkoopvoordeel. De totale investering bedraagt circa 3 miljoen euro.

In totaal 133 particulieren en 73 bedrijven hebben meegedaan aan een gezamenlijke subsidieaanvraag voor de plaatsing van zonnepanelen, met een gezamenlijk vermogen van ruim 1.8 megawattpiek.
De provinciale subsidie bedraagt 23 cent per wattpiek. De subsidie is onlangs
toegekend zodat de aanvragers over kunnen gaan tot plaatsing. De zonnepanelen leveren voldoende elektriciteit op voor ruim 450 huishoudens.

Naast de gezamenlijke aanvraag, kopen de aanvragers de zonnepanelen collectief in. Hierdoor ontstaat een inkoopvoordeel waardoor de investeringskosten voor een gemiddelde installatie zo’n 10 % lager liggen. De totale verwachte investering die deze particulieren en bedrijven gezamenlijk doen, bedraagt zo’n € 3 miljoen.

Met het plaatsen van zonnepanelen is voor een gemiddeld huishouden een eenmalige investering van € 7000 per installatie gemoeid. Dankzij de subsidie en het inkoopvoordeel verdient een huishouden deze investering binnen 6 tot 7 jaar terug.

Rendement

Omdat het aantal deelnemers aan de gezamenlijke subsidieaanvraag gelimiteerd was, is er een reservelijst aangelegd met inwoners en ondernemers die ook belangstelling hebben. Dit jaar is het echter niet meer mogelijk om gebruik te maken van de provinciale subsidie.

Wel kunnen belangstellenden alsnog profiteren van het inkoopvoordeel. Dit inkoopvoordeel is bij een gemiddelde installatie ongeveer gelijk aan het subsidiebedrag. Met een gemiddeld rendement van 10 % levert investeren in zonnepanelen meer op dan sparen.
Bovendien kunnen inwoners van de gemeente Hardenberg gebruik maken van de aantrekkelijke duurzaamheidslening, waarbij de rente 3 % lager ligt dan de marktrente. Belangstellenden kunnen voor meer informatie contact opnemen met Bewust Duurzaam Thuis.

Informatiebijeenkomsten

De gezamenlijke subsidieaanvraag is een initiatief van energieloket Bewust Duurzaam Thuis van de gemeente Hardenberg, in samenwerking met adviesbureau Duvast, kenniscentrum Hibertad en Rozenloui Eco Energie. In maart zijn over dit onderwerp twee informatieavonden georganiseerd. Inwoners en bedrijven hebben zich naar aanleiding van deze avonden ingeschreven voor deelname aan de gezamenlijke subsidieaanvraag.

Bron: www.hardenberg.nl

Vergelijkende offerte gewenst?

Uiteraard is het altijd goed om een goed vergelijkbare offerte te hebben zodat u een weloverwogen keuze kunt maken met welke leverancier u in zee gaat. Er zijn immers verschillende aspecten waarop de kwaliteit van systemen kunnen worden vergeleken. Stichting Duurzaam Salland heeft een lijst opgesteld die u daarvoor kunt gebruiken.

Mocht u een vergelijkbare offerte willen ontvangen, dan kunt u altijd contact opnemen met Salland Solar via [email protected].

Written by