Zonnepanelen op huurwoningen

Aedes onderzoekt samen met 22 corporaties of het mogelijk is om grootschalig zonnepanelen op huurwoningen te plaatsen.

Het collectief grootschalig inkopen en installeren maakt de plaatsing van zonnepanelen veel goedkoper, waardoor zonne-energie rendabeler wordt. Een groot deel van het elektriciteitsverbruik kan dan duurzaam en milieuvriendelijk worden voorzien.

Ook de Woonbond ziet steeds meer mogelijkheden voor zonnepanelen. Op 31 maart zullen in het kader van het Klimaatstraatfeest zonnepanelen geplaatst worden bij de winnende straat in Gennep en op 12 mei houdt de Woonbond een studiebijeenkomst over “Zonnepanelen voor huurders”. Meer informatie daarover kunt u lezen op www.bespaarenergiemetdewoonbond.nl.

Terwijl de elektraprijzen de afgelopen jaren stijgen, dalen de kosten van zonnepanelen. Daarmee kan een win-win situatie ontstaan: duurzame energie gepaard gaande met lagere woonlasten. Om het draagvlak naar huurders te versterken zal gebruik van zonne-energie gepaard moeten gaan met vroegtijdige betrokkenheid van huurders in de besluitvorming. Bovendien moet er gebruik gemaakt worden van de woonlastenwaarborg, zodat er zekerheid is dat huurders er financieel beter van worden omdat de huurverhoging kleiner is dan de besparing op de elektrarekening. Daarnaast vindt de Woonbond dat zonnepanelen niet mogen meetellen in het energielabel (en dus in de huur) als de opbrengst niet ten goede komt van de huurders zelf.

Written by