Zonne- en windenergie voor IKEA-vestiging Zwolle

In Zwolle gaat meubelbedrijf IKEA een nieuwe vestiging bouwen, die de meest duurzame grootschalige winkel van Nederland moet worden.

Voor de vestiging zet het bedrijf in op duurzame energieopwekking. De volgende maatregelen worden in Zwolle toegepast:

  • Gebruikmaken van grondwater voor warmte-koudeopslag
  • Terugwinnen van warmte
  • Zonnepanelen op het dak
  • Windmolens op het dak

Regionale bedrijven

De provincie Overijssel heeft subsidie verstrekt voor een deel van de maatregelen. IKEA Nederland zal zelf vijftig miljoen euro investeren in de bouw van de vestiging. Begin 2013 wordt gestart met de bouw. Het bedrijf zet zich in om vooral lokale en regionale bedrijven het werk te laten uitvoeren.

Windenergie

Op het moment heeft de IKEA Group in totaal 96 windmolens in gebruik of in aanbouw. Het bedrijf bouwt 30 windturbines in een nieuw windmolenproject op Glötesvålen, een berg op Härjedalen in Zweden. Met de opgewekte windenergie worden alle gebouwen en werkzaamheden van het meubelbedrijf in Zweden van energie te voorzien.

Bron: http://www.platformduurzamehuisvesting.nl/

Written by