Provincie Gelderland: zonnepanelen voor asbest

ARNHEM – Agrariërs die van hun asbesthoudende schuur- en staldaken afwillen, kunnen vanaf 28 juni gebruik maken van een subsidieregeling van de provincie Gelderland. Er is 1,8 miljoen euro beschikbaar.

De regeling is bedoeld voor het installeren van zonnepanelen op staldaken. Voorwaarde is dat het asbest wordt verwijderd. Het oppervlak asbest moet twee keer zo groot zijn als het oppervlak zonnepanelen dat terugkomt. Ook worden eisen gesteld aan het vermogen van de zonnepanelen.

De regeling is een uitvloeisel van het beleid om asbestdaken te saneren. Gelderland heeft daarvoor 900.000 euro beschikbaar. De andere helft komt uit een Europees fonds.

Bron: Omroep Gelderland

De experts van Salland Solar hebben al heel wat vierkante meters zonnepanelen geplaatst op daken waar eerst het asbest van verwijderd was. Het grootste project betrof maar liefst 900 kWp (groot project in Warin te Duitsland). Wilt u snel en adequaat uw asbestdak laten verwijderen en zonnepanelen plaatsen? Neemt u dan contact op: 0570-763764 of via info@sallandsolar.nl  .

Written by