Nieuwe subsidieregeling voor agrariërs: Zonnepanelen voor asbestdaken

Vanaf 28 juni 2012 kunnen agrariërs een beroep doen op een nieuwe Gelderse subsidieregeling voor zonnepanelen op bedrijfslocaties. De subsidie wordt alleen toegekend in combinatie met het verwijderen van asbest. In totaal is er 1,8 miljoen euro beschikbaar voor 2012. De regel is: wie het eerst komt wie het eerst maalt.

Voorwaarden

Wie in aanmerking wil komen voor de regeling moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet de oppervlakte van de te verwijderen asbest twee keer zo groot zijn als de oppervlakte van de te installeren zonnepanelen. De panelen moeten minimaal 15.000 Wattpiek vermogen hebben. Er is een subsidie van 35 eurocent per geïnstalleerde Wattpiek en maximaal 20.000 euro per bedrijf. De subsidie wordt verstrekt aan kleine en middelgrote land- en tuinbouwbedrijven met een Standaardopbrengst (SO, opvolger van NGE) van minimaal 125.000 euro.

De asbestsanering moet uiteraard vakkundig en door een erkend bedrijf worden uitgevoerd op dezelfde bedrijfslocatie. Voor de sanering van asbest wordt geen subsidie verleend.

Bron: www.kijklochem.nl

No Cure No Pay

Salland Solar verzorgt voor u op No Cure No Pay basis de aanvraag van de subsidie voor zonnepanelen (ongeacht of u bij ons bestelt of bij een ander). Onze subsidiespecialist ontzorgt u volledig en zorgt ervoor dat u geen fouten maakt bij de aanvraag van subsidie.

Extra fiscaal voordeel

Bovenop de subsidie kan de agrarier ook nog extra fiscaal voordeel behalen. Salland Solar verzorgt voor u gratis de aanvraag van de Energie Investeringsaftrek indien u als ondernemer de zonnepanelen bij ons bestelt. Neemt u contact met ons op voor meer informatie.

Written by