Laatste kans voor aanvragen subsidie Duurzaam Zoetermeer

De subsidie Duurzaam Zoetermeer is een succes. Al vele Zoetermeerders hebben met behulp van deze subsidie hun (oudere) woning geisoleerd of bijvoorbeeld zonnepanelen aangeschaft. Het beschikbare subsidie is vrijwel volledig uitgegeven. De verwachting is dat de subsidie deze zomer op is. Dat is sneller dan gedacht. Inwoners die nog een beroep willen doen op deze subsidie kunnen aanvragen indienen tot het geld op is.

De campagne `Zoetermeer plezier met energie besparen’ gaf het afgelopen half jaar een extra stimulans aan het aantal aanvragen. Via de campagnewebsite www.zoetermeerplezier.nl kunnen Zoetermeerders zien wat voor hen een passende isolatiemaatregel is. En of er nog subsidie kan worden aangevraagd.

Subsidie gereserveerd

Bij een toewijzing moet de aanvrager de maatregelen binnen een half jaar laten uitvoeren. Het subsidiegeld is in die periode gereserveerd. Dus bij toewijzing is uitbetaling na uitvoering van de maatregelen gegarandeerd.

Duurzamer Zoetermeer

Al 1500 mensen deden een beroep op de subsidie Duurzaam Zoetermeer. Zij isoleerden dak, vloer of muur of plaatsten dubbel glas of zonnepanelen. Per jaar kan hen dat afhankelijk van de soort woning en genomen maatregelen gemiddeld zo’n EUR 300,- euro schelen op hun energierekening. Hoe meer inwoners hun huis isoleren, hoe meer we met z’n allen bijdragen aan een duurzame stad.

Met het collegeprogramma 2010-2014 werkt de gemeente aan een toekomstgericht Zoetermeer, waar mensen de gedachten omarmen dat we de aarde niet gekregen hebben van onze ouders, maar in bruikleen van onze kinderen. Daarom staat de gemeente achter het programma Duurzaam Zoetermeer. Zoetermeer wil een van de voorbeeldsteden in Nederland zijn als het gaat om een duurzame stad, met een realistische aanpak. Onder meer door het toevoegen van duurzame kwaliteit aan onze eigen gemeente. Onder andere het terugdringen van en besparen op energieverbruik, CO2-neutrale bouw stimuleren, het bevorderen van een gezond leefmilieu (geluid- en luchtkwaliteit), verbetering van de biodiversiteit (flora en fauna) en het stimuleren van alternatieve energiebronnen staan daarom centraal. Het behouden en zo mogelijk uitbreiden van groenkwaliteit in en om de stad draagt daar eveneens in belangrijke mate aan bij.

Voor meer informatie over het programma Duurzaam Zoetermeer kijkt u op www.zoetermeer.nl/duurzaamzoetermeer of op www.zoetermeerplezier.nl.

Bron: www.nieuwsbank.nl

25% subsidie!

Met de subsidie Duurzaam Zoetermeer ontvangt u een bijdrage in de kosten die u maakt voor energiebesparende maatregelen. Het gaat om een vergoeding van 25% van de kosten met een maximum van € 2.500,- per huishouden. De subsidie Duurzaam Zoetermeer is speciaal voor huiseigenaren van bestaande woningen en appartementen in Zoetermeer met een bouwjaar voor 1990. Een woning die na 1990 gebouwd is kan subsidie krijgen voor zonnepanelen, vegetatiedaken en ventilatiesystemen. De energiebesparende maatregelen waarvoor u subsidie aan kunt vragen zijn:
• vloerisolatie
• bodemisolatie
• muurisolatie
• dakisolatie
• HR++-glas
Zonnepanelen
• ventilatiesysteem
• vegetatiedak

Voor een offerte voor zonnepanelen neemt u contact op met Salland Solar.

Written by