Grootste Amsterdamse installatie voor zonnestroom in gebruik genomen

De wethouders Gehrels en Van Poelgeest hebben samen met directeur Lodder van Het Muziektheater Amsterdam 350 zonnepanelen op het dak van het Stadhuis/ Muziektheater in gebruik genomen. De installatie voor zonnestroom is de grootste op één dak in Amsterdam en de grootste op een stadhuis of muziektheater in Nederland. De zonnepanelen bedekken ongeveer 1000 vierkante meter aan dakoppervlak en zullen evenveel elektriciteit opwekken als het verbruik van dertig Amsterdamse huishoudens.

De gemeente Amsterdam streeft naar een CO2-reductie van 40% in 2025 ten opzichte van 1990. Het Muziektheater Amsterdam ondersteunt deze ambitie als ondertekenaar van het convenant ‘De Plantage Amsterdam, het groene museumkwartier’. Met de nieuwe zonnepanelen zal 85.000 kWh energie per jaar worden opgewekt. Daardoor neemt de CO2-uitstoot af met 52 ton per jaar. Eerder kreeg het stadhuis al een groen dak en een energiezuinig datacenter.

Schone energie

De gemeente Amsterdam wil de stad onafhankelijker maken van fossiele brandstoffen. Er moet in de stad minder energie worden verbruikt, de energiebronnen die er in Amsterdam zijn moeten efficiënter worden gebruikt en er moet meer schone energie worden opgewekt. Om de CO2-reductiedoelstelling te halen zijn alle schone energiebronnen hard nodig. De gemeente geeft daarin graag zelf het goede voorbeeld met zonnepanelen, groene daken en datacenters.

Written by