Minister biedt duidelijkheid: 15% subsidie op zonnepanelen vanaf 2 juli 2012

In het Begrotingsakkoord is afgesproken een subsidieregeling voor zonnepanelen te openen voor 2012 en 2013. Op 8 juni 2012 heeft de minister middels een brief de 2e Kamer geinformeerd over de wijze waarop deze regeling zal worden vormgeven.

Wie kunnen aanvragen?

De subsidieregeling is toegankelijk voor particulieren, en niet voor zakelijke gebruikers. Bedrijven kunnen gebruik maken van de Energie Investeringsaftrek en betalen over het algemeen geen BTW over de aankoop. Voor elk adres kan maximaal één aanvraag ingediend worden.

Omvang subsidie

Particulieren kunnen in de regeling subsidie aanvragen voor 15% van het aankoopbedrag van een zon-PV installatie. Daaronder vallen de materiaalkosten, zoals de aanschaf van de zonnepanelen en ondersteunende apparatuur, zoals omvormers, maar niet de arbeidskosten voor bijvoorbeeld installatie van het systeem. Installaties groter dan 0,6 kWp komen in aanmerking voor subsidie. Per installatie wordt maximaal 3,5 kWp gesubsidieerd. Het maximum subsidiebedrag is volgens de minister € 650,-. Met 3,5 kWp kan een huishouden met een gemiddeld elektriciteitsverbruik ruim in zijn eigen elektriciteitsbehoefte voorzien. Hiermee wordt voldaan aan de wens van de vijf partijen, die betrokken zijn bij het Begrotingsakkoord, om met de regeling het belang van opwekking van duurzame energie dichtbij de mensen te stimuleren.

Openingsdatum

De regeling zal opengaan op 2 juli 2012.

Eenvoudige uitvoering

De regeling is zodanig vormgegeven dat deze tot zo min mogelijk uitvoeringslasten voor aanvragers en installateurs zal leiden. Tegelijkertijd zijn wel afdoende waarborgen tegen misbruik opgenomen. De uitvoering gaat als volgt:

 • – Particulieren kunnen subsidie aanvragen met DigiD via het elektronisch loket van Agentschap NL met de digitale versie van een getekende overeenkomst gedateerd op of na 2 juli 2012.
 • – Het budget is gelimiteerd, er is geen sprake van een open einde regeling. Om te voorkomen dat klanten van Salland Solar ongewenst vastzitten aan een overeenkomst, terwijl zij niet meer in aanmerking zouden komen voor subsidie in verband met overtekening van het subsidiebudget, biedt Salland Solar een overeenkomst aan met een ontbindende voorwaarde. Die voorwaarde houdt in dat de klant de overeenkomst kan ontbinden, indien door de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie geen subsidie wordt verstrekt voor de in de overeenkomst genoemde producten.
 • – Na openstelling van de regeling zal Agentschap NL een inschatting publiceren over de termijn waarop aanvragers een beschikking mogen ontvangen. Dit is namelijk afhankelijk van het aantal aanvragen en de volledigheid daarvan.
 • – Direct na beschikking wordt het subsidiebedrag uitbetaald.
 • – De installatie moet binnen 6 maanden worden gerealiseerd. Als consumenten hun installatie niet binnen deze termijn realiseren, zijn zij verplicht om dit bij Agentschap NL te melden. Agentschap NL kan achteraf een betaalbewijs van de installatie opvragen ter controle.
 • – Samenloop met andere subsidies, zoals SDE of gemeentelijke/provinciale subsidieregelingen, wordt uitgesloten.
 • Budget

  Het beschikbare budget is € 22 mln in 2012 en € 30 mln in 2013, inclusief uitvoeringskosten.

  Meer informatie

  Houdt u voor meer nieuws over dit onderwerp onze website in de gaten. Wilt u een vrijblijvende offerte of een nadere toelichting, neemt u dan contact met ons op!

Written by