Alliander en TNO slaan handen ineen voor een duurzame energietransitie

Begin 2012 hebben Alliander en TNO een strategische samenwerking voor vier jaar ondertekend om gezamenlijk in te springen op de drastische veranderingen die de komende jaren op de netwerkbeheerders afkomen. Belangrijke speerpunten in de samenwerking zijn: de verduurzaming van de energievoorziening versnellen en energiegebruikers ‘Empoweren’.

Omdat fossiele bronnen als olie en gas steeds moeilijker beschikbaar worden en negatieve effecten voor het klimaat en milieu hebben, is een duurzame energiehuishouding onvermijdelijk. Een duurzame energiehuishouding betekent dat een zeer groot deel van onze energiebehoefte lokaal zal worden opgewekt met zonnepanelen, HRe ketels, warmtepompen, windmolens, etc. Consumenten van gas en elektriciteit worden hierdoor meer en meer óók producent. Om deze dubbele rol goed en efficiënt te kunnen vervullen zijn innovatieve applicaties nodig. Zelf elektriciteit opwekken via zonnepanelen wordt naar verwachting rond 2014 goedkoper dan het afnemen van een energieleverancier. Dit komt door de jaarlijks stijgende prijs van elektriciteit en innovaties in zonnepanelen. De energiebehoefte van huishoudens gaat de komende jaren ook steeds meer veranderen, bijvoorbeeld bij de aanschaf van een elektrische auto.

Uitdagingen

Deze veranderingen betekenen een grote uitdaging voor netwerkbeheerders. Een van de grote uitdagingen voor de komende jaren is het op een intelligente wijze beheren van bestaande energienetten om vraag en aanbod zo goed mogelijk te matchen en pieken in energievraag zoveel mogelijk te beperken. Decentrale opwekking van energie vereist het goed kunnen omgaan met een toenemende data-intensiteit. Voor de ICT omgeving van de netbeheerder betekent dit dat er een kanteling zal moeten plaatsvinden, zoals in de jaren 90 in de telecommarkt heeft plaatsgevonden.

Flexible Power Alliantie

Om tijdig in te kunnen springen op deze ontwikkelingen heeft Alliander behoefte aan een innovatiepartner als TNO en TNO aan een partner als Alliander om haar kennis in de praktijk te valideren. Een belangrijk speerpunt in de samenwerking tussen Alliander en TNO is het creëren van een internationaal gestandaardiseerd ICT platform. Standaardisatie betekent een open speelveld dat bedrijven stimuleert om nieuwe innovatieve applicaties te ontwikkelen, voor gebruikers die producent en / of consument zijn. Een standaard gaat verder dan technische ontwikkelingen. Security en privacy spelen ook een belangrijke rol. Om samen met partners tot deze standaard te komen richten Alliander en TNO de Flexible Power Alliantie op.

Bron: TNO.nl

Salland Solar is van mening dat door zonnepanelen opgewekte elektriciteit ook anno 2012 al goedkoper is dan stroom van elektriciteitsleveranciers. Dit geldt zowel voor particulieren, agrarische bedrijven en andere MKB-bedrijven. Wilt u meer hierover weten, neem dan contact met ons op. Wij rekenen het op verzoek voor u uit als aanvulling op een vrijblijvende offerte.

Written by