100.000 euro voor Deventer Energie Coöperatie

De gemeente Deventer steekt 100.000 euro aan provinciegeld in de Deventer Energie Coöperatie (DEC). In 2013 moet de energiecoöperatie energie gaan leveren aan de inwoners van Deventer.

De coöperatie gaat collectief groene energie inkopen, maar ook zelf energie opwekken om die te verkopen aan de Deventernaren. In mei 2012 werd een eerste bijeenkomst georganiseerd voor de DEC in oprichting. Ruim 70 mensen gaven toen aan bij de coöperatie betrokken te willen zijn. Zij zijn nu bezig met de oprichting van de DEC.

Plannen

De gemeente wil de DEC ook betrekken bij de duurzaamheidsplannen van de gemeente. Deventer wil in 2030 energieneutraal zijn en heeft daarom plannen voor de plaatsing van windmolens en de inrichting van een zonnepark. Ook de energiecoöperatie zelf kan bijdragen aan de duurzame ambities van de gemeente.

Bron: www.energieplus.nl

Written by