Veel gestelde vragen

Heb ik een vergunning nodig voor zonnepanelen?

Nee, in principe niet. Sinds de invoering van de WABO (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) per 1 oktober 2010 hoeft er voor het plaatsen van zonnepanelen of zonnecollectoren geen vergunning te worden aangevraagd mits men zich houdt aan de richtlijnen van het ministerie van VROM van 2010. Hierin worden uitgezonderd monumenten en gebouwen die liggen in gebieden die zijn aangewezen als beschermd stads- of dorpsgezicht.

Er zijn enkele uitzonderingen die vanuit andere oogpunten belangrijk zijn: er mag geen zonnepaneel worden geplaatst op asbestdaken en vaak ook niet op rieten kappen.

Het plaatsen van zonnepanelen op een rieten dak brengt een verhoogd risico met zich mee m.b.t. brandgevaar en kan daardoor afgeraden of verboden worden door de verzekeraar. U bent zelf verantwoordelijk voor eventueel overleg met de verzekeraar en brandweer.

Voor plaatsing van zonnepanelen in het vrije veld adviseren wij u contact op te nemen met uw gemeente. De regels voor dergelijke situaties verschillen per locatie.

Het is natuurlijk altijd verstandig zelf nog onderzoek en/of navraag te doen of het wel of niet nodig is. Alle informatie is terug te vinden onder de website http://www.omgevingsloket.nl. Als u de vergunningscheck uitvoert, kunt u bepalen of een vergunning wel of niet nodig is.