Veel gestelde vragen

Welk voordeel heb ik als ondernemer?

Als ondernemer kunt u voor zonnepanelen de volgende fiscale voordelen gebruiken:

  • Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
  • Energieinvesteringsaftrek

EnergieInvesteringsAftrek (EIA)

Bedrijven kunnen naast de gebruikelijke afschrijving met de Energie Investeringsaftrek (EIA) 41,5% van de investeringskosten van zonnepanelen aftrekken van de fiscale winst. In het geval van een B.V. met een belastingpercentage van 25%, bedraagt de E.I.A. ongeveer 10% van de netto investeringskosten. Betaalt u meer belasting, dan is het voordeel groter. De EIA kunt u toepassen naast de ‘gewone’ investeringsaftrek.

Enkele voorwaarden voor de EIA

  • U heeft een onderneming en bent belastingplichtig voor inkomsten- of vennootschapsbelasting.
  • U mag een extra bedrag ter grootte van 41,5% van het investeringsbedrag aftrekken van de winst.
  • De minimale investering per kalenderjaar bedraagt € 2.300,-

Maakt u dit jaar geen winst?

Wanneer u Vpb-belastingplichtig bent, is het in geval van verliesrekening mogelijk om de EIA in het voorgaande jaar en de negen volgende jaren te verrekenen. Bent u IB-belastingplichtig, dan is het in geval van verliesrekening mogelijk om de EIA in de drie voorafgaande jaren en de zes volgende jaren te verrekenen. Overleg dit met uw belastinginspecteur.

Rekenvoorbeeld

De fiscale winst in 2011 bedraagt € 500.000. De vennootschapsbelasting is 20% voor de eerste schijf
tot 200.000 en 25% boven € 200.000. U doet voor € 300.000 nieuwe energie-investeringen. De EIA bedraagt 41,5% van € 300.000, dat is € 124.500. De fiscale winst wordt nu € 375.500 (€ 500.000 – € 124.500). Zonder EIA zou u € 115.000 aan vennootschapsbelasting moeten betalen. Door gebruik te maken van de EIA betaalt u slechts € 83.875 vennootschapsbelasting. Uw directe fiscale voordeel bedraagt € 31.125. Het netto EIA-voordeel is dan ongeveer 10% van de investering. Meer informatie over de regeling vindt u op de site van Agentschap NL.

KleinschaligheidsInvesteringsAftrek (KIA)

Ook de KIA is bedoeld voor bedrijven. Als u in 2012 een bedrag tussen € 2.300 en € 306.931 investeert in bedrijfsmiddelen voor uw onderneming, dan kunt u in aanmerking komen voor de kleinschaligheids-investeringsaftrek. Zonnepanelen komen in aanmerking voor die investeringsaftrek. De kleinschaligheids-investeringsaftrek is een percentage van al uw investeringen in 2012. Hoe hoog het percentage is, hangt af van het geïnvesteerde bedrag. Voor investeringen tussen de € 2.300 en € 55.248 is dat 28%, daarboven is de aftrek gebonden aan een maximum van € 15.470. Een tabel met de geldende percentages vindt u op de site van de belastingdienst.

Salland Solar ontzorgt!

Op uw verzoek verzorgt Salland Solar voor u de fiscale melding voor de Energieinvesteringsaftrek. De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek zal uw accountant voor u regelen.

Indien gewenst wordt uw offerte door Salland Solar voorzien van een basisberekening waaruit uw potentiele fiscale voordeel blijkt.
Neemt u contact met ons op voor een vrijblijvend offerte.